Przedszkole nr 380
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 380 > Menu Podmiotowe > Kompetencje > Przedszkole nr 380

Przedszkole nr 380

  Drukuj
 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych placówki, a w szczególności:

Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;

Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;

Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;

Współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

Zatrudnia specjalistów (psychologa, logopedę).

Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiska, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:

stymuluje rozwój dzieci;

otacza dzieci opieką logopedyczno- psychologiczną;

ułatwia kontakt z poradnią psychologiczno – pedagogiczną;

przyzwyczaja do racjonalnego trybu życia;
W ramach posiadanych możliwości, przedszkole organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom pomoc psychologiczną i pedagogiczną poprzez

·         diagnozowanie środowiska wychowanków;

·         rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb każdego dziecka i umożliwianie ich zaspokajania;

·         rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;

·         wspieranie dziecka uzdolnionego i wspieranie dziecka z trudnościami;

·         podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola;

·         prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród przedszkolaków, nauczycieli i rodziców (prawnych opiekunów) dziecka;

·         wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne i dostosowywanie wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka oraz wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

 
 
Wprowadził BZMW/ext.dwojtunik 25-07-2012
Aktualizujący bzmw/ext.dwojtunik 08-01-2014
Zatwierdzający bzmw/ext.ekozicka 08-01-2014
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 08-01-2014
Liczba odwiedzin: 1462